Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Công nghệ CNC / Phay CNC / Gia công phay CNC_Bài 6: Vận hành và thực hành với máy phay CNC ảo

Gia công phay CNC_Bài 6: Vận hành và thực hành với máy phay CNC ảo

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC ẢO
Bước 1:
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).
Bước 2: 
Chọn Mode selection về vị trí REF để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn nút Rapid và các nút X, Y, Z rồi nhấn nút có dấu +, – để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy.
Bước 3:
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao
Bước 4: 
Chọn kiểu gá, kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).
Bước 5: 
Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).
Bước 6: 
Chọn Mode selection về vị trí EDI để hiệu chỉnh các thông số.
Bước 7: 
Tiếp theo chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
Bước 8:
Chọn nút Prog ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công (có thể lôi chương trình đã lập trình có sẵn).
Bước 9: 
Tiếp theo chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình
 Bước 10: 
Sau khi đã hiệu chỉnh xong, chọn Modeselection về vị trí AUTO rồi ấn nút CycleStart, máy sẽ chạy chương trình tự động; hoặc về vị trí MDI (điều khiển chạy từng lệnh bằng tay, rồi ấn nút Cycle Start, máy sẽ chạy từng dòng lệnh một.
THỰC HÀNH VỚI MÁY PHAY CNC ẢO
Chi tiết phay
Chương trình gia công
Vận hành
Bước 1:
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).
phay-cnc-sscnc-52
Bước 2:
Chọn Mode selection về vị trí REF phay-cnc-sscnc-33  để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn các nút X, Y, Z để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy (nên bấm Z trước –> rồi bấm X vàY).
Bước 3:
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao  phay-cnc-sscnc-53
Trong bài tập thực hành trên, chỉ thực hiện gia công phay Contour ® chọn dao phay Flat Bảng Tool Management:
phay-cnc-sscnc-54
Nhấn Add–> chọn dao Flat –> thiết lập thông số đường kính và chiều dài –> các thông số khác để mặc định –> nhấn OK.
Nhấn Mount Tool để gá dao vào mâm dao.
phay-cnc-sscnc-55
Chú ý:
–   Nên bấm ( phay-cnc-sscnc-56 )tạo File chương trình NC mới (New NCcode)
phay-cnc-sscnc-57
Bước 4: 
Chọn kiểu gá (êtô), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).
phay-cnc-sscnc-58
–   Thiết lập phôi, kiểu gá như trên, vị trí phôi trên bàn máy –>OK.
Thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết:
Trong chế độ     phay-cnc-sscnc-19  HNDL (MPG): nhấn    phay-cnc-sscnc-59   (spindle CW) để trục chính quay theo chiều kim đồng hồ.
Trong chế độ    phay-cnc-sscnc-19   HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, -> POS -> REL -> Nhập Y
-> nhấn ORIGIN -> Thấy tại tọa độ Y chuyển về “0” (chỉnh tay qua phay-cnc-sscnc-20 để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó) -> nhấn nút OFFSET -> WORK -> nhấn Y0. đến nút MEASUR 3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương Y)->lùi Y (Y<0 khi phôi chạy theo-Y)
phay-cnc-sscnc-60
phay-cnc-sscnc-61
phay-cnc-sscnc-62
Tương tự, Trong chế độ phay-cnc-sscnc-19      HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, -> POS -> REL-
>Nhập X->nhấn ORIGIN -> Thấy tại tọa độ X chuyển về“0” (chỉnh tay qua phay-cnc-sscnc-20 để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó)-> nhấn nút OFFSET->WORK->nhấn X0. đến nút MEASUR 3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương X) -> lùi X (X > 0 khi phôi chạy theo +X)
phay-cnc-sscnc-63
phay-cnc-sscnc-64
Trong chế độ  phay-cnc-sscnc-19    HNDL(MPG)OFFSET->GEOM(H)->xác định Z (trục chính quay -SPD. CW)
Trong chế độ      phay-cnc-sscnc-19    HNDL(MPG)POS->ALL->Machine (nhớ tọa độ Z tại MACHINE: Ví dụ: – 54,083)
Trở lại, OFFSET -> Tại vị trí NO (ví dụ NO 001) -> nhập tọa độ Z nhớ trước đó (- 54,083) -> INPUT -> lùi Z (Z > 0 khi dao chạy theo +Z)
Kết hợp dùng tay quay  phay-cnc-sscnc-65
 
Chú ý:
–   Các bước xác định tọa độ phôi ở trên chỉ áp dụng cho thực tế, còn đối với phần mềm SSCNC, trong bước xác định tọa độ phôi, chỉ cần khai báo phôi và vị trí tọa độ phôi là đủ.
phay-cnc-sscnc-66
–   Với giá trị 121 là chiều dài của dao phay.
Cách thiết lập nhanh tọa độ phôi
+ Trong chế độ    phay-cnc-sscnc-19    HNDL (MPG): điều chỉnh vị trí của dao,  ->POS  -> REL  ->Nhập X hoặc Y hoặc Z  -> nhấn ORIGIN.
phay-cnc-sscnc-67
Trong chế độ phay-cnc-sscnc-19 HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET ->WORK -> Tại 00 (EXT) -> tương   ứng với vị trí của X hoặc Y hoặc Z -> nhập 0. ->INPUT
phay-cnc-sscnc-68
Trong chế độ   phay-cnc-sscnc-19 HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET  -> WORK  -> Tại 01 (G54) -> tương   ứng với vị trí của X hoặc Y hoặc Z  -> [nhập X0.  -> MEASUR] hoặc [nhập Y0.  -> MEASUR] hoặc [nhập Z0.  ->MEASUR] – Trong trường hợp này ta không cần phải nhớ tọa độ (MACHINE)
phay-cnc-sscnc-69
–  Tại POS -> nhấn ORIGIN
–  Tại 00 (EXT): nên thiết lập giá trị của X, Y, Z = 0 [0. -> INPUT] – Tại 01 (G54): thiết lập giá trị của X, Y, Z bằng cách nhấn MEASUR [~0. ->MEASUR]  – Kiểm tra lại thiết lập gốc tọa độ phôi
–   Chọn Mode selection về vị trí MDI phay-cnc-sscnc-70  để chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại Block -> nhấn nút PROG -> nhấn MDI -> Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  phay-cnc-sscnc-71 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
–   Viết dòng lệnh sau: T01 M6; ->INSERT -> M03 S1000; -> INSERT -> G00 G54 X0. Y0.;-> INSERT -> G43 H1 Z100.; M30; -> INSERT ->Nhấn lần lượt CYCLE START ->Trục chính quay -> quan sát vị trí đã thiết lập gốc tọa độ 0 cho chi tiết.
Chú ý: Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  phay-cnc-sscnc-71 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
phay-cnc-sscnc-72
Bước 5: Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).
–   Đưa về chế độ REF, nhấn Z -> X và Y nhằm đưa về HOME.
–   Nhấn (   phay-cnc-sscnc-73   ) để đóng cửa máy (Close machinedoor)
Bước 6: Chọn Mode selection về vị trí  phay-cnc-sscnc-26    (EDI) để hiệu chỉnh các thông số.
Bước 7: Chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
Bước 8: Chọn nút PROG ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công
Chọn Mode selection về vị trí    phay-cnc-sscnc-26    (EDI) -> nhấn nút PROG -> PRGRM -> OPRT  phay-cnc-sscnc-34 (F.SRH)-> READ-> EXEC -> chọn chương trình đã lập trình có sẵn -> Open ->nhìn G code trên cây chương trình sẽ thấy xuất hiện đoạn G Code mới.
phay-cnc-sscnc-74
Bước 9: Chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình Sau khi kiểm tra đường chạy dao an toàn, ta làm tiếp như sau:
Chọn Mode selection về vị trí  phay-cnc-sscnc-26    (EDI) ->Offset -> WEAR (H) chọn số thứ tự dao N001
-> nhập 0.-> INPUT.
Bước 10: 
Chọn Mode selection về vị trí  phay-cnc-sscnc-28 (AUTO) ->nhấn tắt SingleBlock   phay-cnc-sscnc-76 để tắt chạy từng câu lệnh nhấn  phay-cnc-sscnc-77 (CYCLE START) -> máy gia công chi tiết theo chương trình đã lập.
phay-cnc-sscnc-78
phay-cnc-sscnc-79
BẢNG THÔNG SỐ DAO
phay-cnc-sscnc-80
phay-cnc-sscnc-81
phay-cnc-sscnc-82
phay-cnc-sscnc-83
phay-cnc-sscnc-84
phay-cnc-sscnc-85
phay-cnc-sscnc-86
phay-cnc-sscnc-87
phay-cnc-sscnc-88
 
These reviews can give you a write my paper for me pretty decent idea of the quality of teaching provided in the classes.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Tìm từ:

 • cac phim trong phay cnc
 • dao phay cnc
20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412