Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Tiện CNC / Gia công tiện CNC_Bài 3: Phương pháp vận hành máy CNC và Phần mềm CIMCO

Gia công tiện CNC_Bài 3: Phương pháp vận hành máy CNC và Phần mềm CIMCO

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC

Máy tiện CNC ảo (SSCNC)

Chi tiết tiện

tien-cnc-86

Chu trình gia công

tien-cnc-87

Vận hành 

Nhấn đúp vào biểu tượng phần mềm SSCNC->phay-cnc-sscnc-1

Giao diện lựa chọn loại máy CNC ảo xuất hiện -> CNC system-> FANUC 0iT (Máy Tiện CNC ảo) ->  Run ->  Giao diện máy tiện CNC ảo.

tien-cnc-88

Giao diện máy Tiện CNC ảo

tien-cnc-89

Bước 1: Mở máy

Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).

tien-cnc-90

Bước 2: Đưa về điểm chuẩn

Chọn Mode selection về vị trí REF  tien-cnc-91để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn các nút X, Z để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy (nên bấm X trước -> rồi bấm Z).

Bước 3: Chọn dao

Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao tien-cnc-92

Trong bài tập thực hành trên, chỉ thực hiện gia công tiện thô theo trục Z -> chọn dao tiện External Bảng Tool Magazine Management:

tien-cnc-93

Nhấn Add -> chọn dao Exturning – RH  -> chọn Insert Type CNMG (750) ->  các thông số khác để mặc định  ->  nhấn OK.

tien-cnc-94

Nhấn Mount Tool để gá dao vào mâm dao.

tien-cnc-95

Chú ý:

-   Nên chọn kiểu máy (Machine Model): CENTUR300 (phù hợp với máy thực tế đang có ở xưởng) (như hìnhdưới)

-   Nên bấm phay-cnc-sscnc-56 tạo File chương trình NC mới (New NCcode)

tien-cnc-96

Bước 4: Gá phôi

Chọn kiểu gá (gá ngoài), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).

 

tien-cnc-97

-   Thiết lập phôi, kiểu gá như trên, vị trí phôi trên bàn máy ->OK.

-   Chọn Mode selection về vị trí MDI phay-cnc-sscnc-70 để chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại Block.

Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  tien-cnc-sscnc-98để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.

tien-cnc-sscnc-99

Viết dòng lệnh sau: T0101 S500 M03; -> INSERT -> Nhấn CYCLE START -> Mâm cặp quay -> có thể thiết lập gốc tọa độ 0 cho chi tiết.

- Thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết:

Trong chế độ   tien-cnc-sscnc-100    HNDL(MPG)(MPG):di chuyển mũi dao chạm mặt đầu phôi, sau đó vào Offset

-> GEOM chọn số thứ tự dao W001, bấm qua Z và nhấn: “Z0.” measur 3 lần để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai). -> lùi Z (lùi theo phương+Z).

tien-cnc-sscnc-101

Bấm qua X: di chuyển mũi dao chạm bề mặt trụ phôi và nhập tại GEOM, do phôi có đường kính

tien-cnc-sscnc-102 nên nhấn: “X58.” measur 3 để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai) ® lùi X (lùi theo phương +X).

tien-cnc-sscnc-103

Kết hợp dùng tay quaytien-cnc-sscnc-104

Bước 5: Đóng của máy

Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).

-   Đưa về chế độ REF, nhấn X -> Z nhằm đưa về HOME.

-   Nhấn tien-cnc-sscnc-105 để đóng cửa máy (Close machine door)

Bước 6: Hiệu chỉnh các thông số

Chọn Mode selection về vị trí tien-cnc-sscnc-106(EDI) để hiệu chỉnh các thông số.

Bước 7: Bù dao an toàn

Chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.

Chọn Modeselection về vị trí tien-cnc-sscnc-106(EDI)->Offset->WEAR chọn số thứ tự dao W001->chuyển qua Z->nhập 100.->INPUT (đường chạy dao theo phương Z được cộng thêm khoảng  100 mm so với tọa độ phôi – chạy không gia công cắt gọt)

Bước 8: Đỗ chương trình vào máy

Chọn nút PROG ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công

Chọn Mode selection về vị trí tien-cnc-sscnc-106(EDI) -> nhấn nút PROG  -> PRGRM  -> OPRT  ->(F.SRH)->READ->EXEC->chọn chương trình đã lập trình có sẵn-> Open->nhìn G code trên cây chương trình sẽ thấy xuất hiện đoạn G Code mới.

tien-cnc-sscnc-107

 

Bước 9: Bù dao cho gia công

Chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình Sau khi kiểm tra đường chạy dao an toàn, ta làm tiếp như sau:

Chọn Modeselection về vị trí (EDI) ->Offset->WEAR chọn số thứ tự dao W001->chuyển qua Z -> nhập 0. -> INPUT.

tien-cnc-sscnc-108

Bước 10: Gia công

Chọn Mode selection về vị trí tien-cnc-sscnc-109     (AUTO)->nhấn tien-cnc-sscnc-110    (CYCLE START) -> máy gia công chi tiết theo chương trình đã lập.

tien-cnc-sscnc-111

 

Máy tiện

Phần này tương tự như Phần 3 mục 4, tuy nhiên cần lưu ý các mục sau:

Cách cái đặt dao

Trong chế độtien-cnc-sscnc-100 MPG: di chuyển mũi dao chạm mặt đầu phôi, sau đó vào Offset -> GEOM chọn số thứ tự dao T, bấm qua Z và nhấn: “Z0.” measur 3 lần để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai). -> lùi Z (lùi theo phương+Z).

Bấm qua X: di chuyển mũi dao chạm bề mặt trụ phôi và nhập tại GEOM với là giá trị đường kính phôi và nhấn: “XA.” measur 3 để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai) -> lùi X (lùi theo phương+X).

Thiết lập theo hướng X để tâm mâm cặp trùng với mũi dao khoan 

Bước 1: Trong chế độ    tien-cnc-sscnc-100  MPG: Quan sát theo phương Z, mâm dao không có ảnh hưởng đến phôi gá trên mâm cặp.

Bước 2: Trong chế độ      tien-cnc-sscnc-100  MPG: Offset -> GEOM chọn dao T (dao khoan), bấm qua X -> bấm – 350 -> Input

=> lúc này khi chạy chương trình, tại dao khoan thì mũi tâm tien-cnc-sscnc-112 tâm mâm cặp theo phương X.

Cách hiệu chỉnh chiều dài dao:

Thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải bù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị trí bù chiều dài khác nhau.

Vào Offetseting ở bảng điều khiển, chon nút trắng phía dưới chữ Offset rồi chọn kích thước bù dao ở các vị trí khác nhau.

-   GEOM: Thiết lập gốc tọa độ phôi ban đầu.

-   WEAR: Bù dung sai dao. (Bù xét trên điểm mà GEOM đã thiết lập trước đó, WEAR phụ thuộc GEOM) [Giá trị bù dương hay âm tương ứng với chiều + hay - của X,Z]

-   X và Z lần lượt là hiệu chỉnh theo phương trục X, Z. R là bù bán kính dao. T là số thứ tự của dao nằm trên ở dao.

tien-cnc-sscnc-113

Tìm hiểu về các tọa độ hiển thị trên màn hình

Sau khi để chế độ Edit và di chuyển các trục về tọa độ ZRN, ta chọn nút POS trên bảng điều khiển sẽ được màn hình như sau:

tien-cnc-sscnc-114

Tọa độ tuyệt đối của đài dao khi di chuyển so với vị trí điểm chuẩn của máy lúc đầu (vị trí lúc đầu của chính nó)

Tọa độ tuyệt đối của đài dao so với điểm 0 của chi tiết

Cách thiết lập chương trình gia công:

Thiết lập trong I/O channel: (Trong chế độ    tien-cnc-sscnc-115   MDI: OFFSET -> Setting)

0: cáp RS232

4:Card

5:LAN

17: USB (dung lượng tien-cnc-sscnc-129 2G)

Xem chương trình trong thiết bị

CNCMEM:bộ nhớ trong máy

tien-cnc-sscnc-117Edit Mode-> Prog -> Folder ->  OPRT ->  Device →{ tien-cnc-sscnc-116

Tạo chương trình

tien-cnc-sscnc-117Edit Mode -> Prog -> Folder ->  OXXXX (O1234: 0000 £ XXXX £ 9999) ->  + -> P make

->  thấy @OXXXX

Gọi lại chương trình (@)

tien-cnc-sscnc-117Edit Mode ->  Prog->  nhập tên chương trình (OXXXX) ->  PRGSRH

Gọi lại chương trình trước và sau @

tien-cnc-sscnc-117EditMode-> Prog-> Check-> OPRT-> PRGSRH→{tien-cnc-sscnc-118

tien-cnc-sscnc-117Edit Mode ->  Prog->  Folder->  OPRT->  + + + ->  F INPUT -> Nhập lại tên OXXXY ->

P SET ->  exec

(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset -> setting -> I/O channel)

Đỗ chương trình từ máy ra USB/ Thẻ nhớ

tien-cnc-sscnc-117Edit Mode ->  Prog-> Folder ->  OPRT->  + + + ->  F OUTPUT-> Nhập lại tênOXXXY

->  P SET ->  EXEC

(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset ->   setting ->   I/O channel)

 

Xóa chương trình đang lưu

Trong chế độ EDI ->  Prog ->  OPRT -> +->   Nhập tên chương trình cần xóa ->  DELETE

Hiển thị chương trình đang lưu

Trong chế độ EDI: Prog ->  DIR

@: chương trình đang hiện hành và có thể xem trên góc bên phải phía trên màn hình C Input:

Input: thực hiện gia công theo giá trị thiết lập

+ Input: thực hiện gia công theo giá trị cộng dồn.

Tìm kiếm nhanh ký tự trên đoạn chương trình:

 

Edit Mode ->  Prog->   tien-cnc-sscnc-119     ->   nhấn G92 để tìm ->   Search ->  màn hình

 

 

sẽ chuyển thành   tien-cnc-sscnc-120  ->   nhấn tien-cnc-sscnc-121để tìm kiếm G92

Gá dao và gá đồ gá trên mâm cặp 

Gá dao

 

Trong chế độ   tien-cnc-sscnc-117  EDI: vặn núm ToolSelect   tien-cnc-sscnc-122    đến vị trí 6 = dao số 6 -> nhấn Cycle Start -> quan sát mâm dao chuyển động đến vị trí dao số 6

Gá đồ gá trên mâm cặp

tien-cnc-sscnc-115 MDI ->Trên màn hình: nhấn M19 (Lock trục chính) ->Cycle Start -> trục chính dừng

-> gá và vặn bulông.

tien-cnc-sscnc-115 MDI -> Trên màn hình: nhấn M20 (Giải trừ lock trục chính) -> Cycle Start -> trục chính trở về chế độ bình thượng.

Dùng Cimco V7 đỗ chương trình từ máy Tiện sang máy tính bằng cáp RS232

A/ Thiết lập trên phần mềm Cimco V7

Bước 1: Cài đặt phần mềm Cimco V7.

Bước 2: Khởi động Cimco

Bước 3: Thiết lập trên máy tính

Chọn cổng: Click chuột phải vào Máy tính trên màn hình Desktop ->Manager->Devide Manager

-> Ports (COM & LPT) (trên cây thư mục) -> xem và nhớ cổng COM kết nối với máy tính (Ví dụ: COM5).

 tien-cnc-sscnc-123

 

Bước 4: Thiết lập trên phần mềm Cimco

Trong giao diện phần mềm Cimco -> TAB Transmission -> Ribbon Setup-> DNC Setup (Hình bên trái) -> Setup (Hình bên phải)

tien-cnc-sscnc-124

Trong Tab Serial Port Settings ® tùy chọn Port: chọn COM5 (cổng COM kết nối với máy tính)+các tùy chọn khác nên để mặc định.

B/ Đỗ chương trình

B_1 Đỗ chương trình từ máy máy tính sang CNC

Bước 1: Thiết lập trên máy CNC

Edit Mode  tien-cnc-sscnc-117  PRGRM -> OPRT -> + + + +  -> F INPUT  -> ECEX  -> Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7

Bước 2: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:

-   Mở Cimco V7  -> mở file cần gửi  -> Ribbon Transmission  -> Send  ->OK

-   Mở Cimco V7  -> mở file cần gửi  -> Ribbon Transmission  -> Send File  -> chọn File  ->Open

B_2 Đỗ chương trình từ máy CNC sang máy tính

Bước 1: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:

Mở Cimco V7  -> mở file cần gửi  -> Ribbon Transmission  -> Receive

Bước 2: Thiết lập trên máy CNC

Edit Mode  -> PRGRM  -> Chọn chương trình cần lấy (Nhập lại tên OXXX)  -> OPRT -> + + + +

-> F OUTPUT  -> ECEX -> Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7

Chú ý: Khi đỗ chương trình từ Cimco V7 qua máy  -> tại màn hình CNC  ->kiểm tra các mã sau:

-   G54 (vì máy xuất ra chỉ theo G54), nếu cài đặt tọa độ theo G56, … thì phải sửa G54 thànhG56.

-   Z (xem lượng ăn dao xuống có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao vàphôi)

-   F (lượng tiên dao có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao vàphôi)

-   S (tốc độ quay của trục chính)

-   Đoạn chương trình mà máy tính xuất ra thường kèm theo những chú thích -> bỏ những chú thích không cần thiết này trước khi đỗ vào máy CNC)

Vận hành máy Tiện CNC FLC-20L

Xem mục 4.3 (Vận hành máy máy Tiện CNC ảo)

Phần 4: PHẦN MỀM CIMCO

Thực hành trên phần mềm CIMCO

Giao diện chính của phần mềm CIMCO

tien-cnc-sscnc-125

Chú ý:

-   Chế độ Tiện trongCimco

Tại Ribbon File Type -> chọn ISO Turning.

-   Chế độ Phay trong Cimco

Tại Ribbon File Type-> chọn ISO Milling.

Viết chương trình     

Tab Editor-> New-> giao diện viết chương trình.

tien-cnc-sscnc-126

tien-cnc-sscnc-127

 

Mô phỏng chạy dao

Tab Backplot -> nhấn Backplot Windown -> nhấn Play (góc dưới bên phải)

tien-cnc-sscnc-128

 

Chú ý:

-   Chế độ Tiện trong Cimco

Tại Ribbon File Type -> chọn ISO Turning.

-   Chế độ Phay trongCimco

Tại Ribbon File Type -> chọn ISO Milling.

Mô phỏng có phôi

Tab Backplot -> nhấn Solid Animation -> nhấn Play -> mô phỏng gia công với phôi

Lưu chương trình

Tab Editor -> Save As -> Chọn đường dẫn đến lưu -> Đặt tên (Oxxxx) -> nhấn Save.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Nhiều bài hay!

20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412