Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Đột dập / Học CNCKad Bài_30: Nguyên lý màn hình mô phỏng (Simulation Screen Element)

Học CNCKad Bài_30: Nguyên lý màn hình mô phỏng (Simulation Screen Element)

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

mo-phong-cnckad

. Nguyên lý màn hình mô phỏng (Simulation Screen Element)

Phần này giải thích các lựa chọn khác nhau, nó có thc được thiết lập từ thanh
trạng tháiStatus – Bar ở bên trái màn hình. Trên thanh này người sử dụng có thể
lấy được các thông tin liên quan đến các đường thẳng hiện hành trên màn hình
mô phỏng.

nguyen-ly-mo-phong

Khi ấn nútClamp ở trạng thái OFF, mô phỏng qúa trình chạy không có tạm

dừng khi dụng cụ đột làm việc trong phạm vi vùng nguy hiểm của tay kẹp. Tuy
nhiên nếu dụng cụ làm ảnh hưởng đến tay kcp, thông báo lỗi sc được đưa ra và
chương trình sẽ tạm dừng quá trình chạy.

Khi Clamp ở trạng thái ON, quá trình mô phỏng dừng lại tại mọi thời điểm
khi dụng cụ đột làm việc trong vùng nguy hiểm của tay kẹp. Có thể dụng cụ
không gây nguy hiểm cho tay kẹp nhưng vẫn xuất hiện cảnh báo để thông báo
rằng dụng cụ đang làm việc trong vùng nguy hiểm của tay kẹp. Để tiếp tục quá
trình mô phỏng, ấn nút RUN

-   Nút OBS: đây là lệnh thay đổi chế độ ON, OFF của phần lựa chọn chức năng
nhảy khối, lựa chọn chức năng nhảy khối là nút có hầu hc’t trên các máy và cho
phép chương trình bỏ qua hoặc tiến hành các dòng lệnh có hai gạch chéo trước
nó…

Y 527

X 78

// G72X6 -5Y564.5

// G66I8. J180.P-5.K8.1217 (R5.5.)

//G72X253.5Y564.5

G66I8.J0.P5.K8.

Khi nút OBS ở trạng thái ON các dòng lệnh có hai gạch chéo trước nó sẽ
được bỏ qua.

Khi nút OBS ở trạng thái OFF các dòng lệnh có hai gạch chéo trước nó sẽ
được tiến hành.

Trong khi quá trình chương trình mô phỏng đang chạy, trôn màn hình mô
phỏng hiển thị các trạng thái gia công chương trình:

-   Hệ toạ độ con trỏ: Được hiển thị bởi hệ toạ độ hiện hành của con trỏ trên nửa
màn hình mô phỏng.

-   Hệ loạ độ chương trình: Hộ toạ độ của vị trí hiện hành trong chương trình
xuất hiện trên tấm vật liệu.

-      SỐ đường: Hiển thị số đường hiện hành trong mã hoá.

-  Sô ổ dụng cụ cần trong chương trình: Hiển thị số ổ dụng cụ hiện hành được
dùng trong chương trình.

-  Thời gian làm việc: Đây là thời gian cần đc tạo chương trình trên máy. Thời
gian được hiển thị sẽ khác nhau trên các máy, trong hầu hết các trường hợp
lượng thời gian được đánh giá rất chính xác. Thời gian này để tính toán chuyển
động của các trục X và Y cho quá trình đột đơn và quá trình đột biên, tốc độ
quay của mâm gá ổ dụng cụ, sự thay đổi vị trí dụng cụ trong mâm quay, thời
gian thay đổi vị trí và dụng cụ đột…

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Nhiều bài hay!

20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412