Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Đột dập / Học CNCKad Bài_34: Mã lệnh chuẩn M

Học CNCKad Bài_34: Mã lệnh chuẩn M

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

ma-lenh-Ml-34

 

 Mã lệnh chuẩn M

Mã lệnh M Giải thích
M00 Chưưng trình tạm dừng cho đến khi ấn vào nút bắt đầu chu trình
đột “Cycle Start Button”, máy sẽ thực hiện lại .
MOI Khi ấn nút “Optional stop Button”, máy sẽ dừng khi chương
trình chạy tại MOI.
M02 Kết thúc chương trình và không quay lại đầu chương trình để
bắt đầu lại.
MO 3 Khi trục X và trục Y quay lại điểm chuẩn, thực hiện mở tay kẹp
tự động.
M05 Hệ thống bôi trơn dụng cụ bắt đầu hoạt động.
M06 Hệ thống bôi trơn dụng cụ kết thúc hoạt động.
M08 Bắt đầu quá trình dột với tín hiệu trễ.
M09 Kết thúc quá trình đột với tín hiệu trễ.
M10 Píttông định vị đi xuống.
MI 1 Píuông định vị đi lên.
M12 Bắt đầu chế độ đột biên.
M13 Xoá bỏ chế độ đột.
M20 Đột tốc độ nhanh.
Mả lệnh M Giải thích
M21 Độl tốc độ nhanh lần thứ hai.
M22 Đột tốc độ nhanh lần thứ ba.
M23 Đột tốc độ chậm.
M30 Kết thúc chương trình và quay lại điểm đầu ti ôn của chương
  trình để chuẩn bị chạy lại chương trình cho các lần tiếp theo.
M31 Phôi làm việc có chiều dày lmm, khoảng đập 4mm.
M32 Phôi làm việc có chiều dày 2mm, khoảng đập 5mm.
M33 Phôi làm việc có chicu dày 3mm, khoang đập 6mm.
M34 Phôi làm việc có chiều dày 4mm, khoảng đập 7mm.
M35 Phôi làm việc có chiều dày 5mm, khoảng dập 8mm.
M36″” Phôi làm việc có chiều dày 6mm, khoảng đập 9mm.
M37 Khoảng đập lOmm.
M38 Khoảng đập 1 lmm.
M39 Khoảng đập 12 mm.
M40 Khoảng đập 13 mm.
M41 Khoảng đập 14mm.
M42 Khoáng đập 15mm.
M43 Khoảng đập lỗmm.
M44 Khoảng đập 17mm.
M45 Khoảng đập 18mm.
M46 Khoảng đập 19mm.
M50 Thay đổi đầu đột.
M55 Đầu đột đi lên / chỉ sử dụng chức năng dịch chuyển (M528- M531).

 

 
M56 Xoá bỏ đầu đột đi len.
M98 Gọi chương trình con.
M99 Kết thúc chương trình con.
 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Nhiều bài hay!

20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412