Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Ứng Dụng / Đột dập / Học CNCKad_Bài 19: Thanh tay kẹp (Clamps tab)

Học CNCKad_Bài 19: Thanh tay kẹp (Clamps tab)

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tải xuống

1)   Thanh tay kẹp (Clamps tab)

Nếu máy di chuyển tay kẹp, bạn có thể xác định vị trí của chúng ở bảng sau:Bai19-cnckad-xxxx

2)    Vùng kẹp (Clamp Co-ords)

Thông thường, khi đặt một kích thước mới của tấm trên trục X, tay kẹp tự
động thiết lập giá trị yêu cầu tuỳ theo máy hiện hành.

Có thể đổi giá trị trcn bằng cách kích chuột hoặc nhập giá trị trong hộp thoại
này.

CncKad sẽ không cho phép bạn đặt chúng trong vị trí mà ở đấy không thể
xác định được vị trí trên máy nhưng có thế chọn bất kỳ vị trí thích hợp nào nếu
muốn, các vị trí sẽ tự động thay đổi theo trạng thái sau.

3)     Làm việc trong vùng nguy hiểm (Dead Zone)

Trong trường hợp này, CncKad sẽ thực hiện tạo ra một chương trình NC cơ
bản trên vị trí hiện hành của tay kẹp và nếu thành công sẽ không thay đổi vị trí
của tay kẹp. Tuy nhiên nếu không thành công, CncKad sẽ thiết lập vị trí mới
cho tay kẹp.

Điều này có nghĩa là vị trí đó sẽ được thay đổi (nếu cần) trong suốt phạm vi
hoạt động của Post Procesing, sự thay đổi sẽ không xảy ra trong suốt quá trình
tiến hành vẽ và gia công.

3)     Thay đổi kích thước tấm theo trục X (Changing the Sheet Size in X)

Trong trường hợp này, CncKad sẽ tính toán lại theo vị trí yêu cầu cho kích
thước mới và thực hiện đặt vị trí tay kẹp theo nó (việc thay đổi sẽ được thực hiện
ngay lập tức).

4)    Thay đổi máy (Changing the Machine)

Trong trường hợp này, vị trí của tay kẹp sẽ chí được chỉnh sửa nếu cần thiết.
Nếu muốn đặt tay kẹp theo vị trí yêu cầu của máy mới có thể thay đổi kích
thước của tấm theo trục X và vị trí sẽ được tính toán lại.

5)   Sử dụng sô bàn kẹp lớn nhất (Max User Clamp)

Có thể chọn số tay kẹp để sử dụng, nếu máy cho phép làm điều đó. Ví dụ, nếu
máy có 3 tay kẹp có thể chọn dưới drop – dovvn sau dây:

Bai19-cnckad-x2xxx

Nếu chọn ALL, số tay kẹp lớn nhất sẽ được sử dụng.

6)    Thanh cắt (Global Cut tab)

Các thông số trên hộp thoại này được giải thích trcn thanh thông số cắt
(Cutting Parameters) của hộp thoại Settings. Sự khác nhau là hộp thoại này
dùng để cài đặt các thông số cho các chi tiết hiện hành đang làm việc.

7) Thanh tự động lắp (Auto Nest tab)

Các thông số trên hộp thoại này được giải thích trên thanh Auto của hộp thoại
Setting. Sự khác nhau là hộp thoại này dùng để cài đặt các thông số cho các chi
tiết hiện hành đang dược thực hiện đột do chế dộ đột tự dộng hoặc người sử
dụng.

8)   Thanh dữ liệu của người sử dụng (User Data tab)

Dữ liệu của người sử dụng là thông tin có thể lưu lại bằng file và dùng khi tạo
một dạng chế tạo (Manufacture Forin). Thông tin này không bắt buộc và có thể
thêm vào tại bất cứ vị trí nào của bản vẽ và file NC được tao trong quá trình gia

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang
20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412