Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng Lệnh CURVE (tạo đường) trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng Lệnh CURVE (tạo đường) trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Lệnh CURVE:

Ý NGHĨA:

Tạo đường từ bề mặt, khối.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn              : Main Menu ->Create -> Curve
Dòng lệnh             : Gõ chữ c, chữ N, chữ c.
Xuất hiện các lựa chọn:
Const param:  tạo các đường thông số
Patch bndy : tạo đường biên bề mặt dang thông số
Flowline :  tạo đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Dynamic :  lạo đường bất kỳ qua các điểm
Slice : tạo đường chia
Intersect : tạo đường giao
Project : tạo hình chiếu
Part line : tạo đường dẫn
One edge : tạo một đường của bề mặt, khối
All edges : tạo tất cả các dường của bề mặt, khối

 

GIẢI THÍCH:

Const param

Select surfaces: chọn bề mặt
Slide arrow to curve location: định vị trí tạo đường curve
Direction: hướng tạo
Ok : chấp nhận hướng ngầm định
Flip : đổi hướng ngầm định
Both : tạo cả hai hướng
Nhấn esc!

tu-hoc-mastercam2-60

Patch bndy

Select a parametric surfaces: chọn bề mặt dạng thông số
Nhấn ESC

tu-hoc-mastercam2-61

Flowline

Select surfaces: chọn bề mặt.
Select curve direction: chọn hướng đường curve được tạo.
Trên màn hình hiển thị ngầm định, chấp nhận nhấn OK, muốn đổi hướng tạo chọn Flip.
Nhấn ESC kết thúc.

tu-hoc-mastercam2-62

Chọn solid face:
Xuất hiện dòng nhắc:
Select a solid face: chọn bề mt của khi cần vẽ đường Curve, các bước tiếp giống ở trên.

Slice

Select surfaces: chọn bề mặt.
Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn mặt phẳng cắt bề mặt đã chọn:

tu-hoc-mastercam2-63

Mặt phẳng cắt được hiển thị trên màn hình:

tu-hoc-mastercam2-64

Các thiết lập tiếp:

tu-hoc-mastercam2-65

 

 

Chọn options: xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-66

Step Method:phương pháp xác định khoảng cách
Entities: kiểu đối tượng được tạo
Spline type: kiểu đường Spline 
Join: nối kết quả
Trim surface:  cắt bề mặt sau khi tạo đường Curve
Nhấn Do it.

 

Intersect :tạo đường giao giữa các bề mặt

Select first set of surfaces: chọn bề mặt thứ nhất
Nhấn Done.
Select second set of surfaces: chọn bề mặt thứ hai
Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam2-67

Chọn Options xuất hiện b ng thoại:

tu-hoc-mastercam2-68

Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam2-69

Project

Select surfaces:chọn bề măt
Nhấn Done.
Select curve 1: chọn đối tượng để chiếu
Select curve 2: chọn đối tượng để chiếu, nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn:
tu-hoc-mastercam2-70
chọn options xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-71

tu-hoc-mastercam2-72

Part line

Select surfaces: chọn bề mặt.
Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn:
Surfaces : chọn lại bể mặt
View : mặt phẳng tạo
Angle : góc tạo
Trim:
N : không cắt bề mặt sạu khi dường curve tạo
Y : cắt bề mặt sau khi đường curve tạo
Nhấn Do it.
Nhấn ESC

 

One edge

Xuất hiện các lựa chọn:
Options : các thiết lập
Break angle : góc gấp
From solid : tạo cạnh biên cho khối đặc

 

From solid :
Chọn Options có các lựa chọn:

tu-hoc-mastercam2-74

Chọn bề mặt hoặc khối cần tạo cạnh biên.
Move arrow to desired edge of surĩace: dĩ chuyển con trỏ tới vị trí biên của bề mặt cần tạo cạnh biên.
Nhấn ESC.

All edges

Select a surface: chọn bề mặt cần tạo các cạnh biên. Nhấn Done.
Xuất hiện các lựa chọn, thiết lập các ỉựa chọn phù hợp. Nhấn Do it.

 

 

 

 

 

This is something that can call for immediate attention and when the person gets emergency first aid writing research papers from https://midnightpapers.com soon, then it can be fine else can turn out to be bad.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang
20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412